facebook  |   Карта на сайта   |   English   |   Deutsch

Облицовка на стена

Травертин и варовик

Травертинът и варовикът се отнасят към групата на мрамора, но се отличават с по-малка плътност и пореста структура. Тъй като са поликристален материал, лесно се полират и се използват за вътрешни и външни облицовки, и подови настилки.
Травертинът и варовикът са едни от най-разпространените в строителството скали. Стават почти за всичко като са най-подходящи за интериорно обзавеждане, поради голямата си водопропускливост. Предлагаме полиран, термолющен, антика, рустика, бучардисан и глиц - травертин и варовик.
Травертин и варовик Травертин и варовик Травертин и варовик
Травертин и варовик Травертин и варовик Травертин и варовик