facebook  |   Карта на сайта   |   English   |   Deutsch

Облицовка с гранит

Гранит

Гранитът представлява зърнеста скала образувана от изкристализирането на магмата в земната кора. Изграден е от минералите кварц, фелдшпат и слюда. Съставът от който е изграден му осигурява голяма устойчивост срещу изтриване, стареене и разрушение от атмосферните влияния. Има ниска водопопиваемост и висока устойчивост на студ. Изделията изработени от гранит практически са вечни.

Гранит 1 Гранит 2 Гранит 3 Гранит 3
Гранит 2 Гранит 3 Гранит 1 Гранит 3
Гранит 3 Гранит 1 Гранит 2 Гранит 3
Гранит 1 Гранит 2 Гранит 3 Гранит 1
Гранит 2 Гранит 3 Гранит 1 Гранит 2
Гранит 3 Гранит 1 Гранит 2 Гранит 3
Гранит 1 Гранит 2 Гранит 3 Гранит 1
Гранит 2 Гранит 3 Гранит 1 Гранит 2
Гранит 3 Гранит 1 Гранит 2 Гранит 3
Гранит 1 Гранит 2 Гранит 3 Гранит 1
Гранит 2 Гранит 3 Гранит 1 Гранит 2
Гранит 2